மாதவிடாய் ஏற்படுவதற்கு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பிலிருந்தே ஏற்படக்கூடிய பல நோய் அறிகுறிகளைக் கொண்ட நிலைமை Premenstrual Syndrome என அழைக்கப்படுகின்றன. இதன் போது உடல் நிலையும் மன நிலையும் பாதிக்கப்படுகின்றன. அனேகமான பெண்களுக்கு சாதாரண நோய் அறிகுறிகள் காணப்பட்டாலும், ஒரு சில பெண்களுக்கு அதி தீவிர தாக்கத்தை உண்டு பண்ணி தமது அன்றாட வேலைகளை செய்வதற்குக் கூட முடியாத நிலை ஏற்படும்.

Read more ...